Actuele vacatures

Geïnteresseerd in een van de onderstaande posities? Stuur ajb een mailtje met je motivatie, een recent cv en een indicatie van je salariswensen. Meer informatie over onze werkwijze.

Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Maatschappelijke voorzieningen. Je gaat aan de slag voor de directie Onderwijs, Jeugd Zorg en Diversiteit (OJZD), op het snijvlak van fysiek en sociaal. Je werkt aan de communicatiestrategie voor maatschappelijke voorzieningen in de stad en op deelprojecten doe je de communicatie en participatie met betrokken stakeholders en bewoners. Je zet de afdeling in- en extern op de kaart. Verder bereid je antwoorden op persvragen voor samen met de woordvoerder. Tevens adviseer je projectleiders over participatie en communicatie met bewoners en je voert onderdelen van de communicatie uit (o.a. schrijven bewonersbrieven, kernboodschappen en artikelen). Daarnaast verzorg je de communicatie i.s.m. anderen rondom oplevering en opening van voorzieningen. Tot slot houd je Factor C-sessies.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Afval en Grondstoffen. Je gaat aan de slag voor het cluster Stadsbeheer. Je gaat je inzetten voor de communicatie van diverse projecten van het organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen. De uitdagingen liggen vooral in het zorgen voor een schone en leefbare stad en in grote ambities wat betreft het verduurzamen van de afvalketen. Je gaat je o.a. bezighouden met het opstellen en het uitvoeren van communicatieplannen en een communicatie- en contentkalender. Verder laat je on- en offline communicatiemiddelen vervaardigen en schrijf/ redigeer je o.a. inter- en intranetteksten, bewonersbrieven en artikelen voor de gemeentekrant. Tevens adviseer je over en organiseer je activiteiten zoals bewoners- en participatiebijeenkomsten. Daarnaast zorg je voor gemeentelijke interne communicatie van de eigen projecten en kennisdeling. Je komt te werken in een team van tien adviseurs die indien nodig ook taken van elkaar overnemen.
Loosdrecht - Voor de gemeente Wijdemeren zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur. Je coördineert als meewerkend voorman of -vrouw de dagelijkse werkzaamheden en je bent sparringpartner van de communicatieadviseurs. Daarnaast is je inhoudelijke werkterrein breed. Je focus ligt op communicatievraagstukken binnen de thema’s openbare orde en veiligheid en organisatieontwikkeling. Je zet de communicatiestrategie uit, bewaakt deze en voert deze ook uit. In voorkomende gevallen ben je woordvoerder van de burgemeester. Daarnaast ben je eigenaar van de communicatieaanpak rondom het coronavirus en neem je desgewenst deel aan de (regionale) taakorganisatie Communicatie ten tijde van een crisis of ramp. De gemeente wil graag stappen maken in het communicatiebeleid op de lange termijn, hun rol richting de organisatie en het bestuur, issuemanagement, het participatiebeleid en de inzet van communicatie-instrumenten. Het plan hiervoor is zo goed als gereed. Aan jou de taak om samen met het team en de teammanager dit plan verder handen en voeten te geven.
Leidschendam - Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur/ woordvoerder Ruimtelijk Domein. Je adviseert bestuurders en de organisatie over de communicatiestrategie rond ontwikkelingen, beleidsplannen en college- en raadsvoorstellen. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie (incl. woordvoering) rond politiek-bestuurlijke (complexe) aangelegenheden. Verder voer je de communicatiestrategie uit. Ook formuleer je samen met de betrokken projectleider de participatieruimte bij de specifieke ontwikkelprojecten en je adviseert over de uitvoering van de participatie. Daarnaast volg je de actualiteit en de ontwikkelingen en je vertaalt deze naar kansen/ mogelijkheden voor de organisatie. Tevens onderhoud je contact met media en andere relevante partijen. Mogelijke projecten zijn: bereikbaarheid en mobiliteit (verkeersveiligheid, OV en duurzame mobiliteit), parkeren (nieuw parkeerbeleid), ontwikkellocatie Plaspoelpolder en/ of ontwikkellocatie Leidschendam-Noord (participatie en communicatie). Je werkt nauw samen met de collega’s van het Online team, die onder meer verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke website, social media en webcare. Ook is er veel contact met de collega’s van Onderzoek.
Eemnes - Voor de BEL Combinatie zoekt Communicatie & Co een hands on communicatieadviseur. Je gaat je bezighouden met het adviseren over en het grotendeels uitvoeren van “Corona-communicatie” naar de in- en externe doelgroepen. Dit betekent deelname als adviseur in het Gemeentelijk Beleidsteam (bestuurlijk), lokaal crisisteam (ambtelijk). Vervolgens voer je de communicatieacties uit die voortvloeien uit deze overleggen. Het schrijven van teksten, het vervaardigen van middelen en het verzorgen/ doorzetten van social mediaberichten behoren ook tot de werkzaamheden.
Zoetermeer - Voor de gemeente Zoetermeer zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. In deze rol adviseer je over ex- en interne communicatietrajecten van verschillende projecten. Je coördineert deze en je voert ze (grotendeels) uit. Je gaat je vooral bezighouden met projecten in het fysiek domein, binnenstedelijk bouwen, bewonersparticipatie en communicatie rond visievormingstrajecten. Je betrekt inwoners, ondernemers en bezoekers bij de ontwikkelingen in de stad. Je werkt samen met de projectleiders en senior communicatieadviseur van de afdeling Communicatie.
Thuis, Son en Utrecht - Voor een organisatie die zich inzet voor een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland is Communicatie & Co op zoek naar een senior communicatieadviseur. De organisatie werkt vanuit verschillende merken aan de duurzame inzetbaarheid van meer dan 65.000 werkgevers en ruim 1,5 miljoen werknemers. In deze functie zorg je er voor dat de ruim 1.500 collega’s daar blijvend op aanhaken. Je gaat je bezighouden met enerzijds strategische programma’s en anderzijds met verschillende projecten en de “ongoing business”. Je denkt creatief vooruit en mee; van het vaststellen van de communicatiestrategie tot het schrijven van de communicatieplannen en het realiseren van verschillende middelen (intranetberichten, vlogs en animaties). Je levert zo indirect een bijdrage aan het gezond, gemotiveerd en competent houden van werkend Nederland.