Actuele vacatures

Geïnteresseerd in een van de onderstaande posities? Stuur ajb een mailtje met je motivatie, een recent cv en een indicatie van je salariswensen. Meer informatie over onze werkwijze.

Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur statushouders. Je gaat aan de slag voor de Amsterdamse Aanpak Statushouders en het Stedelijk Coördinatieteam Statushouders. Het huidige Inburgeringsstelsel wijzigt per 2021. Je gaat je zodoende bezighouden met de doorontwikkeling van de aanpak, alsmede de voorbereidingen op het nieuwe stelsel. Je adviseert op politiek bestuurlijk sensitief dossier en je adviseert over het ontwikkelen van middelen. Je onderhoudt contact met externen, waaronder de media in afstemming met woordvoering. Je verzorgt de interne communicatie binnen het project- en het uitvoeringsteam; o.a. t.b.v. de implementatie van de nieuwe werkprocessen en het inburgeringsstelsel. Verder deel je zowel in- als extern kennis, je ondersteunt bij werkbezoeken en je houdt bij/ deelt externe ontwikkelingen en trends. Ook verzorg je de in- en externe positionering van de aanpak en schrijf je de portretten van de statushouders. Daarnaast coördineer je ook de communicatie over vluchtelingen/ asielzoekers, geef je overkoepelend communicatieadvies en ben je het aanspreekpunt voor de redactie. En tenslotte actualiseer je in samenwerking met de redactie de pagina's op Amsterdam.nl voor de doelgroep statushouders/ vluchtelingen en over het thema vluchtelingen.
Apeldoorn - Voor de Omgevingsdienst Veluwe IJssel zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingsdienst. Je gaat aan de slag voor de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ), maar ook voor het stelsel van de zeven Gelderse omgevingsdiensten. Zowel voor de uitvoering als advies. Je gaat je bezighouden met het coördineren en deels schrijven van het jaarverslag, de organisatie/ coördinatie van symposia en andere evenementen en het maken van factsheets over actuele onderwerpen. Het doorontwikkelen en onderhouden van de website van de Gelderse omgevingsdiensten en van OVIJ horen ook bij je taken. Verder onderhoud je social media, verzorg je de pers- en interne communicatie, houd je interviews en werk je deze uit tot artikelen. Daarnaast coördineer je de productie van communicatiemiddelen. En tenslotte verzorg je de projectcommunicatie inclusief de communicatiestrategie.
Leidschendam - Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur implementatie Omgevingswet. Je gaat aan de slag voor het team communicatie, maar je werkt in opdracht van en in nauwe afstemming met de programmamanager en de projectleiders binnen het programma Implementatie Omgevingswet. Je stelt een participatiestrategie Omgevingsvisie en Omgevingswet op en voert deze uit. Ook stel je de communicatiestrategie op, die gekoppeld is aan de bestaande veranderstrategie. Je verzorgt ook de uitvoering hiervoor. Verder monitor je zowel de effecten als de resultaten van de communicatie rondom de veranderstrategie. Je coördineert en realiseert de benodigde communicatiemiddelen; waaronder het online platform InGesprekMetLV en het intranet WijvanLV. Daarnaast coördineer je en voer je de storytelling uit rondom het thema Omgevingswet. Tenslotte organiseer je de interne evenementen zoals Lunch&Learn-bijeenkomsten en Dag van de Omgevingswet, gericht op kennisdeling.
Utrecht - Voor de Kamer van Koophandel zoekt Communicatie & Co een adviseur interne communicatie (OR). Je levert, binnen de afdeling Communicatie & Public Affairs vanuit het team interne communicatie, een bijdrage aan de interne communicatie van de Ondernemingsraad van de KvK. Je werkt op basis van een jaarplan, maar schuwt ook niet nieuwe activiteiten op te pakken die worden ingegeven door de actualiteit of voortschrijdende behoeften. Je werkt nauw samen met de andere collega's binnen communicatie (pers, corporate, pa, social media) en HRM.
Amsterdam - Voor de KNAW zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Je gaat aan de slag voor De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en haar onderdelen. Je geeft advies over communicatiekwesties, stippelt de koers pro-actief uit en onderneemt de nodige acties waaronder het schrijven van persberichten en het beantwoorden van persvragen. Je ontwikkelt in samenwerking met anderen het communicatiebeleid en de –middelen. En je werkt aan het verder verbeteren van de werkprocessen.
Nijmegen - Voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur omgevingsdienst. Je gaat aan de slag voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen op het aandachtsgebied communicatie. Je gaat je bezighouden met de doorontwikkeling en het onderhouden van de website van de ODRN. Je zet structurele communicatie op rondom complexe aandachtsbedrijven en voert deze uit. Ook verleen je assistentie bij het onderhouden van het intranet. Waar nodig haak je bij externe overleggen aan, zoals de Expert Groep Communicatie GO. Je ontwikkelt en adviseert bij de Omgevingsdialoog. Verder transformeer je alle uitgaande standaardbrieven naar heldere klare taal en nieuwe huisstijl. Je voert werkzaamheden uit t.b.v. de DOOR-ontwikkeling ODRN. Daarnaast verzorg je de projectcommunicatie bij de implementatie Omgevingswet, asbestdaken, energie en circulaire economie. Tenslotte draai je mee in projecten van interne opdrachtgevers en daarin draag je zorg voor de tactische en operationele uitvoering van de communicatieve aspecten.
Utrecht - Voor de Nederlandse Spoorwegen zoekt Communicatie & Co een adviseur stakeholdermanagement. Je ondersteunt de afdeling Corporate Affairs in de dialoog met relevante stakeholders (team Stakeholder- en Concessiemanagement). Dit team is verantwoordelijk voor de regievoering op de concessie voor het hoofdrailnet en houdt zich bezig met het opbouwen en onderhouden van relaties met belangrijke stakeholders/ actoren. Je bent zodoende de verbindende schakel tussen interne afdelingen en het ministerie van IenW rondom het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB). Je verzamelt, vertaalt en beoordeelt interne standpunten om vervolgens de strategie te bepalen hoe deze het beste te realiseren zijn. Je bent vertegenwoordiger van NS en het aanspreekpunt, zowel in- als als extern. Je creëert, formuleert en organiseert pakkende stakeholderdialoog en evenementen. Verder organiseer je de besluitvorming met brede afstemming van belanghebbenden, werk je mee aan en coördineer je NS brede verantwoordingen en periodieke verslagen. En tenslotte ben je vliegende keep binnen het team om op basis van (politieke) actualiteiten zaken op te pakken.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur interne communicatie. Je gaat aan de slag voor Werk, Participatie en Inkomen (WPI) ten behoeve van een grote veranderopgave. Je gaat je bezighouden met dienstverlening en eenduidige communicatie naar (circa 40.000) cliënten vanuit de organisatie. Dit verandertraject vereist dan ook een stevige inzet op interne communicatie. Je organiseert zodoende de corporate communicatie en het inrichten van het team rond de veranderopgave. Je geeft daarbij visie, richting en sturing. Verder stel je de interne communicatiestrategie op en voert deze uit. Ook ben je sparringpartner voor de directie en het management op het gebied van interne communicatie. Daarnaast stuur je het interne communicatieteam (2 fte) aan.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Infrastructurele Projecten. Je gaat aan de slag voor Nieuw-West. Hier worden door het Ingenieursbureau circa 100 projecten in de openbare ruimte uitgevoerd in 2020. Zodoende denk je mee over en voer je de communicatieaanpak uit inzake de omgevingsgevoelige infrastructurele projecten. Je schrijft teksten voor on- en offline middelen, je adviseert over presentaties voor bewonersavonden en ontwikkelt verschillende communicatiemiddelen. Je verzorgt de eindredactie, voert standaarden in voor brieven en andere formats, signaleert issues, stelt Q&A's op en je denkt mee over klachtenafhandeling. Ook adviseer je de projectleiders op het gebied van communicatie, zorg je voor passende communicatie over projecten in de omgeving bij bewoners/ bestuurders en verzorg je de interne communicatie (weekmail, film- en fotomateriaal van projectbezoeken, vergaderingen etc).
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Luchtkwaliteit. Je gaat aan de slag voor de directie Ruimte en Duurzaamheid en je houdt je bezig met het programma Luchtkwaliteit. Je ontwikkelt en implementeert de in- en externe communicatiestrategie voor de aanpak Amsterdam uitstootvrij 2030. Daarmee creëer je bewustzijn binnen zowel de gemeentelijke organisatie als richting de Amsterdammers. Je stelt de jaarplanning, voortgangsrapportages en het mediaplan op. Je benoemt mijlpalen, bereidt de pers voor en verzorgt de inhoudelijke coördinatie van de awareness campagnes. Je verzorgt de (interactieve) ontsluiting van de huidige informatie over luchtkwaliteit/ Actieplan Schone Lucht. Ook vergroot je de zichtbaarheid van Amsterdam als koploper in het elektrisch vervoer (maatregelen, interventies, instrumenten). Verder bouw je de samenwerking uit en onderhoud je deze met de betrokken in- en externe partners. Je werkt samen met de specialisten van het Communicatiebureau voor o.a.: Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, huisstijladvies, media advies en online redactie.