Actuele vacatures

Geïnteresseerd in een van de onderstaande posities? Stuur ajb een mailtje met je motivatie, een recent cv en een indicatie van je salariswensen. Meer informatie over onze werkwijze.

Venlo - Voor de gemeente Venlo zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (interne communicatie). Je zorgt er voor dat collega’s hun antennes voortdurend op de omgeving hebben gericht. Ze worden door jou uitgedaagd om op een vernieuwende wijze met communicatie om te gaan. Je draait mee in projecten, brengt daar jouw communicatie-expertise in en lost – soms complexe – communicatievraagstukken op. Je helpt collega’s in de organisatie om te luisteren, te vertellen, te bespreken en te presenteren. Daarbij zijn de bestuursdoelen van de gemeente leidend. Je bent gesprekspartner voor bestuurders, managers, projectleiders en beleidsmedewerkers. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies, spiegelt en haalt de buitenwereld naar binnen. Met als uiteindelijke doelstelling: communicatie de plek in het beleidsproces te geven die het verdient, waardoor het lokale overheidsbestuur en inwoners dichterbij elkaar komen.
Utrecht - Voor de Kamer van Koophandel zoekt Communicatie & Co een adviseur interne communicatie. In het interne communicatieteam binnen de afdeling Communicatie & Public Affairs (C&PA) lever je een bijdrage aan de interne communicatie. Je adviseert en faciliteert leidinggevenden, inhoudsdeskundigen en collega’s over/ met interne communicatie-interventies, -vraagstukken en je ontwikkelt daarvoor passende communicatie-uitingen, waarbij je optimaal aansluit bij de verschillende doelgroepen. Ook schakel je externen in voor de uitvoering van werkzaamheden. De focus ligt daarbij op verandercommunicatie (meer digitaal en agile werken, cultuur). Hoofddoelen zijn verbindingen leggen (tussen afdelingen en vestigingen, terwijl veel collega’s thuiswerken) en medewerkers meenemen in de dynamische KVK-omgeving (en de wereld daarbuiten) door te informeren, te consulteren en te betrekken. Je werkt op basis van een jaarplan, maar pakt ook nieuwe activiteiten op die worden ingegeven door de actualiteit of voortschrijdende behoeften. In deze rol combineer je strategisch denken en het concreet uitvoeren van nieuwe ideeën/interventies.
Houten - Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoekt Communicatie & Co een adviseur Sterke Lekdijk. Je houdt je bezig met de strategische communicatieadvisering en de doorontwikkeling van de positionering/ profilering van het project naar buiten toe. Zowel richting bewoners als andere stakeholders. Je pakt thema’s op die voor het hele programma relevant zijn en zorgt ervoor dat op programma- en deelprojectniveau Sterke Lekdijk soepel doordraait qua communicatie en participatie. Daarnaast adviseer je over en ontwikkel je de communicatiekalender en verschillende -middelen die voor het programma nuttig zijn. Tevens onderhoud je nauw contact met gebiedspartners als gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat, om ook op communicatievlak, waar mogelijk, samen op te trekken. Verder ben je verantwoordelijk voor persvragen. In deze rol ga je samenwerken met een communicatiemedewerker, die zich voornamelijk bezighoudt met taken op deelprojectniveau. Je houd hierbij de consistentie over de deelprojecten heen scherp in de gaten. Daarnaast heb je veel contact met de omgevingsmanagers op programmaniveau en deelprojectniveau.
Utrecht - Voor de gemeente Utrecht zoekt Communicatie & Co een manager communicatie team Sociaal en Veilig. Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en coaching van de in- en externe communicatieadviseurs in het sociale en veiligheidsdomein (ook op inhoud van het vak). De ontwikkeling naar (team overstijgend) opgavegericht werken, doen wat nodig is en zorgen dat het gebeurt, staat centraal. Verder vertaal je de vraag uit de organisatie naar communicatieopgaven en je weet daarbij te prioriteren en te sturen. Je voert intakegesprekken en maakt afspraken over de communicatie-inzet in formatie en resultaten. Het managen van de bedrijfsvoering (matchen van de inhoudelijke vraag op talent en expertise en hiermee de juiste bezetting van het team) behoort ook tot je taken. Bovendien is crisiscommunicatie ook een essentieel onderdeel van jouw werk. Je maakt deel uit van het Management Team (MT).
Nieuwegein - Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Woningbouwprojecten. Nieuwegein heeft met vijftien andere gemeenten in de regio Utrecht (U16), het Rijk en de provincie een Woondeal voor Utrecht gesloten. Het doel is om de woningbouwproductie te versnellen, de betaalbaarheid te vergroten en excessen aan te pakken. Nieuwegein gaat aan de slag met het ontwikkelen van vier locaties die al even op de plank liggen. Daarnaast werk je in deze rol ook aan twee andere projecten op het vlak van woningbouw/ gebiedsontwikkeling: Blokhoeve en het Nypelsplantsoen. Je adviseert dan ook over de communicatie- én participatieaanpak bij deze projecten en je helpt bij de uitvoering daarvan. Zodoende stel je doelgerichte communicatiestrategieën en –plannen en participatieaanpakken voor de diverse woningbouwprojecten op. Tevens onderhoud je contacten met bewoners en andere belanghebbenden (omgevingsmanagement). Bovendien verzorg je de uitvoering van de communicatiemiddelen en de productiebegeleiding.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kades & Bruggen. De gemeente investeert flink in de Amsterdamse bruggen en kades. Er is een programma voor een versnelde en grootschalige aanpak van 200 kilometer kademuur en 850 verkeersbruggen. In deze rol haal je samen met de omgevingsmanager op wat er leeft in de buitenwereld. Je geeft advies over de communicatieaanpak en ontwikkelt communicatieve oplossingen. Je werkt altijd voor verschillende opdrachtgevers binnen het programma en met collega's uit het team aan programmabrede klussen; maar je begint met projecten van Preventie en Interventie en de invoering van nieuwe beleid rond de Zone Zwaar Verkeer. Je gaat je o.a. bezighouden met het coördineren van de omgevingscommunicatie, waarbij je zelf uitvoert maar ook toeziet op de uitvoering door de junior adviseur waarmee je samenwerkt. Verder breng je de communicatievraag rond programmabrede thema's in kaart, je zet mijlpalen actief op de agenda, je bereidt de perswoordvoering inhoudelijk voor, je organiseert bijeenkomsten en je schrijft verschillende teksten. Tot slot adviseer je het strategisch omgevingsteam.