Actuele vacatures

Geïnteresseerd in een van de onderstaande posities? Stuur ajb een mailtje met je motivatie, een recent cv en een indicatie van je salariswensen. Meer informatie over onze werkwijze.

Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Deelmobiliteit. De gemeente heeft de ambitie een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van deelmobiliteit, gezien de gewenste mobiliteitstransitie van bezit naar gebruik in de stad. Het programma staat in de startblokken. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor het opzetten van de communicatiestrategie - en aanpak. Je adviseert en werkt mee aan de communicatie-onderdelen van het op te stellen programmaplan en voert dit ook uit of zorgt dat dit uitgevoerd wordt. Je werkt nauw samen met de bij het programma betrokken gedragsdeskundige en ander betrokken partijen.
Maastricht - Voor de Provincie Limburg zoekt Communicatie & Co een procesmanager Limburgs Energie Akkoord. Je gaat aan de slag voor het cluster Wonen en Leefomgeving van de Provincie Limburg. Je gaat je bezighouden met de coördinatie van de communicatie over het Limburgs Energie Akkoord. Je faciliteert de samenwerking tussen de LEA-deelnemers en andere organisaties d.m.v. periodieke bijeenkomsten. Hierbij hoort ook het opstellen van agenda’s, uitnodigen van partijen en verslaglegging bij. Je concretiseert vragen en wensen t.b.v. de prioritering van mogelijkheden en maatregelen voor CO2-emissiereductie. Ook stimuleer je kennisuitwisseling c.q. vul je kennisvragen in. Verder jaag je initiatieven aan (ontwikkelpaden, projecten) en stel je een projectportfolio op. Daarnaast onderhoud je de afstemming met de Chemelot-tafel Klimaatakkoord en stel je gezamenlijk het regioplan op voor het landelijke koplopersprogramma in het kader van het Klimaatakkoord. Voor kennis- en innovatievragen leg je de verbinding met Brightsite Chemelot en ik het kader van de toekomstige (2020-2030-2050) behoeften aan duurzame energie onderhoud je de afstemming met de provinciaal projectleider van systeemstudie toekomstige energieinfrastructuur. En tenslotte monitor je de voortgang en resultaten van de project-portfolio en daarover rapporteer je aan de LEA-deelnemers.
Rotterdam - Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (medior). Je gaat aan de slag voor de Dienst Communicatie, afdeling Account en Advies (A&A). Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en publieksvoorlichting kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen. Voorbeeld: uitvoering geven aan de bestaande strategie op bedrijfsvoering, van huisstijl tot alle aspecten aan het politie-uniform, invoering van nieuwe voertuigen of de uitvoering van de cao of de meer operationele onderwerpen. Jouw inzet is mede gericht op het behouden en het verbeteren van de reputatie van het PDC binnen de politieorganisatie.
Rotterdam - Voor De Politie zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (senior). Je gaat aan de slag voor de Dienst Communicatie, afdeling Account en Advies (A&A). Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en publieksvoorlichting kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen. Je ontwikkelt de communicatiestrategie voor de grote en eenheidoverstijgende, complexe opdrachten en je vertaalt deze naar een concrete communicatie-aanpak voor meerdere doelgroepen. Jouw inzet is mede gericht op het behouden en het verbeteren van de reputatie van de politieorganisatie langs de lijn van de strategische communicatieagenda. De focus van de werkzaamheden zal op de portefeuille Instroom liggen. De portefeuille raakt aan bedrijfsvoering en het politieonderwijs.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een specialist veranderaanpak en communicatie Buurtteams. De gemeente werkt aan een nieuw zorgstelsel. Vanaf 2021 komen op verschillende plekken in Amsterdam buurtteams die de toegang zijn naar sociale basiszorg voor volwassenen. In deze rol ga je aan de slag met het vormgeven en begeleiden van het communicatie- en veranderproces rond de vorming van deze teams. Je adviseert de programmadirecteur en -managers over de communicatiestrategie en de inrichting van het in- en externe veranderproces naar de vorming van de teams. Ook adviseer je ze over de communicatie bij complexe en/ of crisissituaties tijdens het proces van de oprichting/ vorming van de teams. Verder geef je vorm aan en begeleid je bijeenkomsten en werksessies rond het veranderproces, zowel met in- als externe samenwerkingspartners.
Utrecht - Voor de provincie Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Financiën. Je gaat aan de slag voor het team Financiën, dat valt onder het domein Bedrijfsvoering. De nadruk in de functie ligt op het ondersteunen van de communicatieprocessen van het team. Je wordt verantwoordelijk voor de (interne) communicatie naar en van het team Financiën en gaat samen met managers, teamleiders en medewerkers, helder en aansprekende communicatie opzetten en uitvoeren. De focus van je werkzaamheden ligt op het gebied van het verhelderen van werkprocessen, intensiveren van de onderlinge samenwerking en de financiële producten van de organisatie. Je stelt (strategische) communicatieadviezen en – plannen op en vertaalt deze naar een aanpak van communicatie voor meerdere interne doelgroepen en bijbehorende communicatiemiddelen (inclusief budget).
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Wegtunnels. Je gaat aan de slag voor het programma Wegtunnels Amsterdam (AWA) en je maakt onderdeel uit van het taakveld Omgeving en Communicatie. Je ondersteunt de senior communicatieadviseur. Je houdt je bezig met de communicatie over de projecten, de plannen en de uitvoering; zoals o.a. de online communicatie (content leveren, maken en webcare), je bent het on- en offline aanspreekpunt voor publiekscontacten, je werkt mee in het informatiecentrum, je organiseert bijeenkomsten/ presentaties, realiseert publicaties en je verzorgt de interne communicatie. Ook neem je deel aan het overleg van het Communicatieteam Metro en Tram en je bent de intermediair tussen de Alliantiepartner en het programma AWA. Zodoende werk je aan het verkrijgen en behouden van draagvlak bij de stakeholders, bedrijven, omgeving en weggebruikers. En je signaleert kansen en bedreigingen voor draagvlak en reputatie voor het project en de betrokken organisaties en je acteert hier slagvaardig op.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg Inclusie & Diversiteit. Je fungeert als adviseur/ sparringpartner van de programmamanager op strategische communicatie-issues. Je hebt als eerste de belangrijke opdracht om een communicatiestrategie voor het programma op te stellen. Het programma bevindt zich in verschillende fases. Op dit moment wordt er gewerkt aan een definitieve versie van de bestuursopdracht voor het gehele programma en daarnaast lopen er al tal van projecten binnen het thema inclusie. Vanuit communicatie zet je een samenwerkingsverband op met aanverwante thema's/ organisatieonderdelen binnen de gemeente. Je ondersteunt de implementatie van nieuw beleid of actuele ontwikkelingen met communicatieadvies. En tenslotte stel je de interne participatiestrategie op.
Amsterdam - Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur gebiedsontwikkeling. In eerste instantie ga je aan de slag voor het project Osdorpplein-centrum Nieuw-West. Je zorgt voor de uitvoering van de communicatiestrategie, in samenspraak met het communicatieteam en in samenwerking met in- en externe betrokken partijen. Je schrijft communicatieplannen en je ontwikkelt communicatieproducten (on- en offline). In de projecten werk je nauw samen met woningcorporaties, bewoners, belangengroepen, vastgoedontwikkelaars en interne betrokken partijen. Ook adviseer je over en ontwikkel je communicatie rondom participatie.