Vacatures Search & Co Groep

Communicatie & Co is onderdeel van de Search & Co Groep met vacatures in onder meer communicatie, redactie, marketing, hrm en management support. Hier vind je een overzicht.

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Marketing & Co een campagne marketeer. Je kunt ingezet worden op verschillende thema's; bv. in het sociale of ruimtelijke domein, veiligheid, dienstverlening, gezondheid of op coronacampagnes. Je ontwikkelt impactvolle publiekscampagnes met heldere gedrags- of kennisdoelstellingen. Je geeft leiding aan de productie van deelcampagnes en middelen binnen een vastgestelde strategie. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inzet van o.a. social, print, outdoor, activaties richting doelgroepen, onderzoek of evaluatie. Je adviseert over doelgroep, bereik...
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Marketing & Co een creatieve city marketeer. Je werkt aan het project City, de ontwikkeling van de binnenstad van Nieuwegein. Je vormt onderdeel van het communicatieteam waarin ook de communicatieadviseur en de omgevingsmanager deelnemer zijn. Je bent verantwoordelijk voor de co-creatie en je adviseert en ondersteunt het gemeentebestuur, de gebiedsmanager en de projectleiders. Je bent zodoende breed inzetbaar in de verschillende fasen van gebiedsontwikkeling. Je leidt de co-creatiesessies, je creëert draagvlak en je betrekt actief alle stakeholders bij...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt pzSearch een P&O adviseur Ruimte & Duurzaamheid (interim). Met jouw bedrijfskundige kennis, analytisch vermogen en kennis van de lijn ga je samen met het management de tactische en strategische organisatiedoelstellingen realiseren. Hierbij ben je intensief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsplannen. Je werkt aan complexe casuïstiek op het gebied van o.a. verzuim, prestatieverbetering en integriteit. Je staat naast het management en je werkt samen vanuit co-creatie; een positie die je moet verdienen op basis van een opgebouwde (...
Voor de gemeente Zwartewaterland zoekt pzSearch een P&O adviseur (interim). In samenwerking met de teamgenoten adviseer, begeleid en ondersteun je de eenheidsmanager bij de uitvoering van het personeels- en organisatiebeleid. Dit behelst de gehele range van in-, door- en uitstroom. In overleg met de teamgenoten word je tevens producthouder van een of meerdere P&O thema’s. Dit betekent dat je zorg draagt voor actualisering, toegankelijkheid en toepasbaarheid van de informatie (inhoud en proces) van dit onderwerp. Voor de komende vier à vijf maanden ga je je voornamelijk bezighouden met...
Voor het Instituut Fysieke Veiligheid zoekt Redactie & Co een projectleider nieuwe website. Als projectleider realiseer je in nauwe samenwerking met de IFV medewerkers een nieuwe website: van plan tot aanbesteding tot uitvoer (content, design, techniek, governancestructuur). Een deel van de voorbereidingen is al in gang gezet middels een vooronderzoek waarbij er al diverse fases zijn bepaald. Het doel is om op een projectmatige wijze het projectplan op te stellen en uit te voeren. Je bent o.a. (mede) verantwoordelijk voor de volgende resultaten: de nieuwe website moet een platformfunctie...
Voor de gemeente Etten-Leur zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Corona. Je adviseert collega’s en bestuurders bij de communicatie over de Corona-crisis. Je bent in staat de richtlijnen te interpreteren, voelt aan wat er leeft in de maatschappij en je vertaalt de complexe materie en issues naar heldere boodschappen voor pers en publiek. Je kent de weg in het aanbod van moderne en beproefde communicatiemiddelen. Daarnaast begeleid je de eigen organisatie in deze ingewikkelde tijd, waarbij thuiswerken het uitgangspunt is. Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vier jaar...
Voor de gemeente Zuidplas zoekt Redactie & Co een communicatieadviseur Digitale Participatie. De gemeente heeft de ambitie om in de komende jaren verder te groeien. Het collegeprogramma is opgebouwd rond de thema’s toekomstbestendige gemeente, inclusieve samenleving (voor iedereen) en verbindend bestuur. Nu fysieke bijeenkomsten niet of nauwelijks mogelijk zijn wil de gemeente versneld de slag maken naar digitale participatie en een digitaal participatieplatform (Mett). De eerste contouren zijn gereed, maar er is nog veel werk aan de winkel. In deze rol adviseer en ondersteun je in alle...
Voor de gemeente Amstelveen zoekt creatieven.com een creative designer 3D en animatie. Team Communicatie is verantwoordelijk voor de ex- en interne communicatie voor Amstelveen en Aalsmeer. De afdeling voert bestuursadvies/-voorlichting, projectcommunicatie, kabinet en interne communicatie uit en beheert drie websites (amstelveen.nl, aalsmeer.nl en het intranet). Je bent inzetbaar als allround vertaler van de communicatie in 2D, 3D en animatie en je toont gevoel voor het vereiste/ gewenste DNA van beide gemeenten in corporate design. Je gaat je o.a. bezighouden met het ontwikkelen van 2D, 3D...
Voor de gemeente Westland zoekt paSearch een management assistent (interim). In deze rol ben je verantwoordelijk voor de secretariële ondersteuning van het management bij het cluster Bedrijfsvoering. Je gaat je bezighouden met het beheer van de agenda’s en het plannen van afspraken. Je organiseert ook vergaderingen, bereid deze voor en notuleert. Je bewaakt hierbij de actiepunten. Verder verzorg je in- en uitgaande correspondentie, organiseer je overige bijeenkomsten en neem je het initiatief als je kansen ziet om zaken slimmer en efficiënter te organiseren. De functie biedt een grote mate...