Woordvoerder Commissaris van de Koning

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de Provincie Overijssel zoekt Communicatie & Co een woordvoerder Commissaris van de Koning.
Functiebeschrijving 
Je adviseert de CdK, het College en de directie gevraagd en ongevraagd; met een scherp oog voor relevante politiek- bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen (landelijk en regionaal). Je signaleert en organiseert communicatief kansrijke momenten en je anticipeert op bestuurlijke afbreukrisico’s. Voor de CdK bereid je samen met de beleidseenheden alle externe optredens, mediacontacten en overige communicatie voor. Je bent eerste contactpersoon voor de pers en je begeleidt de CdK bij publieke (media)optredens, interviews, ambtsbezoeken e.d. Je levert gevraagd en ongevraagd (strategisch) communicatieadvies over alle rollen en taken van de CdK (als voorzitter van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, als portefeuillehouder Kwaliteit Openbaar Bestuur en als Rijksorgaan).
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met aantoonbare werkervaring als woordvoerder van een Commissaris van de Koning en van Gedeputeerde Staten. Tevens heb je ervaring als senior communicatieadviseur. Met je brede kennis van zowel de interne politiek-bestuurlijke doelstellingen en afwegingen als externe ontwikkelingen, ben je een stevige sparringpartner van zowel CdK als het College als geheel. Ook beschik je over een goede politiek-bestuurlijke antenne en over een groot netwerk binnen de landelijke en regionale media.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot 1 maart 2021. Verlenging is eventueel mogelijk. 24 uur per week. Startdatum: 18 november 2020. Uurtarief in overleg.