Teamleider Marketing en Communicatie (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor Waternet zoekt Communicatie & Co een teamleider Marketing en Communicatie (interim).
Functiebeschrijving 
Je bent het eerste aanspreekpunt en sparringpartner voor de resultaatmanagers van de teams Corporate Communicatie, Interne Communicatie en team bestuurlijke communicatie waterschap AGV. Je ondersteunt het hoofd Marketing en Communicatie a.i. bij de organisatorische processen die voortvloeien uit de veranderende organisatie (o.a. overdracht van het team bestuurlijke communicatie waterschap AGV naar een nieuw organisatieonderdeel). Er komt veel op de teams/afdeling af vanwege de veranderingen binnen de organisatie. Je zorgt voor verbinding tussen het werk van de verschillende teams, zowel binnen Communicatie als tussen Communicatie en Marketing en de organisatie. Waar nodig kun je de resultaatmanagers vervangen. Je bent tevens verantwoordelijk voor het vervullen van eventuele vacatures en waar nodig, tijdelijke inhuur. Je stuurt op het communicatiebudget, op het contractbeheer en het inkoopproces. Daarnaast lever je informatie op t.b.v. diverse rapportages. In de periode van afwezigheid van de teamleider Marketing en Content, neem je haar taken over (o.a. de P-taken en financiële sturing). Samen met de senior-adviseur team hou je de dienstverleningsopgave op de agenda van de organisatie en zorg je dat ontwikkelingen daarin worden doorgezet. Je krijgt ook een belangrijke taak in het programma Binden en Boeien waarin acties staan op het gebied van team- en afdelingsontwikkeling en interne communicatie en participatie binnen de afdeling zelf.
Gevraagd 
Door vertrek van de teamleider Communicatie en de verwachte afwezigheid van enkele maanden van de teamleider Marketing, is Waternet op zoek naar een teamleider met sterke organisatorische kwaliteiten, ervaring met personeelsmanagement en de bedrijfsvoering van een afdeling. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met het leidinggeven aan een team Communicatie in een (overheids)organisatie (>800). Verder heb je ervaring met crisiscommunicatie, ervaring als leidinggevende in een veranderopgave en ben je een uitstekende gesprekspartner voor directie, afdelingshoofden en collega’s. Daarnaast heb je ervaring met het creatief aanpakken van interne processen, zoals het betrekken van medewerkers en/of ontwikkeling van teams. Bij voorkeur heb je in de afgelopen drie jaar nog een aanvullende opleiding/training op vakgebied management en/of communicatie gevolgd. Tot slot heb je ervaring met diverse disciplines binnen communicatie (o.a. woordvoering, projectcommunicatie, social media) en met klantprocessen in een dienstverlenende organisatie.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 december 2023 (interim). Verlenging is mogelijk. 32 uur per week. Z.s.m. starten. Reageren kan tot en met donderdag 23 maart 12:00 uur. Max. uurtarief: 95,- euro (ex. btw en incl. verdere reis- en onkosten). Voor deze functie is het van belang dat je 3 dagen per week op kantoor aanwezig bent. Indien nodig draai je mee in het crisispiket Communicatie.