Strategische communicatieadviseur

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor het Gelders Energieakkoord zoekt Communicatie & Co een strategische communicatieadviseur.
Functiebeschrijving 
Je adviseert strategisch over de positionering van het GEA en de rollen van de individuele deelnemers in de Board, Support, programma's en secretariaat. Je bent de verbindende schakel tussen alle communicatieprofessionals in het netwerk m.b.t. uitingen aangaande het GEA. Zodoende ben je verantwoordelijk voor eigentijdse zichtbaarheid van de activiteiten. Verder ben je de (eind)redacteur van inhoudelijke uitvoerings- of jaarplannen en schrijver van (pers)publicaties. Je verzorgt de conceptontwikkeling en laat (visuele) on- en offline middelen produceren. Daarnaast organiseer je bijeenkomsten/ evenementen, organiseer/ coördineer je communicatiecommunity en voer je de regie over de centrale communicatie incl. woordvoering i.s.m. de GEA-regisseur. Tenslotte neem je deel aan het wekelijke secretariaatsoverleg, het maandelijkse Support-overleg en aan het overleg met de programma-regisseurs-/voorzitters en het door jou te organiseren afstemmingsoverleg met communicatiespecialisten uit het netwerk.
Gevraagd 
Gezocht wordt een strategische adviseur (WO) met minimaal tien jaar ervaring, waarvan minimaal vijf jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2020) als (strategisch) communicatieadviseur bij/ voor een overheidsorganisatie en in het bedrijfsleven. Je hebt ervaring met het werken aan complexe samenwerkingsprojecten of -programma's, waarbij je te maken hebt met politiek-bestuurlijke gevoeligheden. Ook heb je ervaring in het beleidsveld energietransitie / klimaatprogramma's, het publieke en private domein en heb je ervaring met het werken in netwerkorganisaties. Verder heb je gezag, humor en een hands-on-mentaliteit. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd advies op strategisch niveau aan relevante actoren m.b.t. positionering, communicatie in brede zin; waaronder ook ondersteuning op het gebied van woordvoering.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging met vier keer zes maanden is mogelijk. 16 uur per week. Startdatum 30 maart 2020. Tarief in overleg.