Strategisch communicatie-adviseur NS

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Namens het programmabureau NS in Control van de Nederlandse Spoorwegen zoekt Communicatie & Co een parttime communicatie-adviseur.
Functiebeschrijving 
De strategisch adviseur adviseert het projectteam NS in Control over de communicatie van de aanpak om de governance, risk en compliance (GRC) te versterken. Hiervoor is een projectteam dan in samenwerking met de bedrijfsonderdelen de naleving van wet- en regelgeving wil verbeteren door in te zetten op duidelijke procedures en structuren. Nadrukkelijk met aandacht voor het bevorderen van gewenst gedrag en cultuurverandering. De adviseur stelt hiervoor een overkoepelende communicatiestrategie op, zet roadshows op over GRC bij het management en voert deze uit, stelt een centraal meldpunt op zodat dit bekend is bij en gevonden wordt door medewerkers, zet de communicatie op over de gedragscode en een aanpak om deze bekend te maken binnen de organiatie. Om dit project in goede banen te leiden stelt de adviseur een overzicht op van de belangrijkste communicatiemomenten.
Gevraagd 
Gezocht wordt een ervaren communicatie-adviseur die kan optreden als geloofwaardige sparring partner op het gebied van communicatie en organisatie. Hij of zij beschikt over een gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis van alle communicatiemodaliteiten. Is in staat de verb inding te leggen tussen de verschillende disciplines. Strategisch en analytisch sterk en goed ontwikkeld gevoel voor context en omgeving. WO-niveau, kennis van interventie- en interactiemethodes, ervaring in het adviseren van management en directie. Ervaring met communicatie over governance, risk en compliance.
Geboden 
Geboden wordt een tijdelijke baan op basis van detachering. 24 uur per week, start per medio oktober voor de duur van drie maanden, mogelijk langer. Salariëring conform cao.