Senior communicatie-adviseur schuldhulpverlening

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de Gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een senior communicatie-adviseur die zich gaat bezighouden met de werkvelden armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
Functiebeschrijving 
Hij of zij adviseert bestuur en directie vooral op de kerntaak schuldhulpverlening, met uitstapjes naar de armoedebestrijding. Op deze terreinen is vanuit de communicatie al veel ontwikkeld en uitgevoerd, maar er zijn nog steeds groepen Amsterdammers die lastig te bereiken zijn, met name jongeren, werkenden en zzp-ers. Zij weten de weg niet te vinden of schamen zich om hulp te zoeken. Daarnaast komen er steeds nieuwe stadsbewoners bij. De adviseur zet zich in om deze doelgroepen beter te bereiken. Daarnaast wordt gepoogd om vanuit communicatie de instroom van schuldhulptrajecten te vergroten. In deze taak wordt nauw samengewerkt met maatschappelijk dienstverleners. Naast adviseren houdt hij of zij zich bezig met het schrijven van persberichten, het positioneren van de Amsterdamse aanpak en het ontwikkelen van campagnes.
Gevraagd 
Gezocht wordt een senior communicatie-adviseur, liefst met ervaring in de genoemde werkvelden. Ervaring binnen een grote en complexe overheidsorganisatie is een must. WO-niveau, met maatschappelijke betrokkenheid.
Geboden 
Geboden wordt een tijdelijke functie vanaf 1 september 2019 tot eind van het jaar, met een mogelijke verlenging tot maximaal twee jaar. 24 uur per week, salaris conform cao van de gemeente. Kandidaten mogen in de afgelopen twee jaar niet hebben gewerkt voor de gemeente Amsterdam.