Senior communicatie-adviseur gemeente

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Namens een groene gemeente in het hart van Zuid-Holland zoekt Communicatie & Co een tijdelijke senior communicatieadviseur. Speerpunt van de gemeente is om vernieuwend en ondernemend te zijn op het gebied van wonen en groen. Open en vraaggericht werken is hierbij het uitgangspunt.
Functiebeschrijving 
De senior communicatieadviseur ontwikkelt communicatiestrategieën en draagt zorg voor de uitvoer hiervan. Hij of zij signaleert ontwikkelingen en kansen en speelt hier actief op in. De adviseur fungeert als sparringpartner, klankbord en inhoudelijk adviseur voor het bestuur en management. Voert tevens de regie op de communicatie over alle nieuwbouwprojecten. Daarnaast levert hij of zij een bijdrage aan de (door)ontwikkeling en uitvoering van het communicatiebeleid en de planning en control.
Gevraagd 
Geschikte kandidaten hebben een academisch werk- en denkniveau en meerdere jaren ervaring als strategisch communicatieadviseur. Weten hun visie goed over te brengen. De gezochte adviseur heeft feeling met het opereren in een bestuurlijke omgeving en de dynamiek die dat met zich meebrengt. Is initiatiefrijk, proactief en heeft een enthousiaste en inspirerende werkwijze. Hij of zij werkt graag in een hoog tempo in een dynamische organisatie. Ervaring met burgerparticipatie in bouwprojecten is een pre.
Geboden 
Geboden wordt een tijdelijke functie op uitzendbasis voor tenminste 28 uur per week, binnen een ambitieus en enthousiast team in een gemeente in ontwikkeling. Periode van mei tot en met augustus dit jaar.