Senior communicatie-adviseur Flevoland

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Namens de Provincie Flevoland zoekt Communicatie & Co een senior communicatie-adviseur met een brede oriëntatie en liefst kennis van de nieuwe Omgevingswet.
Functiebeschrijving 
De adviseur wordt ingezet op de afdeling Strategie & Beleid. Daar komt al het beleid op de kerntaken bijeen, onder meer ruimtelijke ontwikkeling, waterbeheer, energie, openbaar vervoer, cultuur en wonen. In eerste instantie houdt hij of zij zich bezig met de invoering van de Omgevingswet (2 dagen per week) en met activiteiten voor de Woonagenda (ca 5 uur per week). De adviseur stelt een communicatiestrategie op voor de invoering van de nieuwe wet en vertaalt deze naar een herkenbare en duidelijke uitvoering, onder meer de organisatie van verschillende activiteiten en het verzorgen van de communicatiemiddelen.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat die de Omgevingswet kent en snel de weg weet te vinden in een provinciale organisatie, Kennis van of ervaring met de woningwet is bovendien een duidelijke pre. HBO-niveau en ervaring als senior adviseur, liefst binnen een overheidsorganisatie. Grote mate van zelfstandigheid.
Geboden 
Geboden wordt een tijdelijke deeltijdbaan voor een periode van 10 maanden met een optie op verlenging tot maximaal nog eens drie keer zes maanden. Salaris conform cao. 21 uur per week. Geen thuiswerk, alle werkzaamheden dienen te worden verricht op het provinciehuis.