Ondernemende partner Woordvoerders Etc.

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de werving van woordvoerders werkt Communicatie & Co samen met Woordvoerders Etc. van Peter van der Maat. Namens hem zoek ik een ondernemende partner.
Functiebeschrijving 
Om dit communicatiebureau verder uit te bouwen zoek ik een ondernemende, integere en ambitieuze partner. Samen met een aantal specialisten uit zijn netwerk biedt Peter van der Maat bestuurders en directies, politici, professionals en woordvoerders onder meer: media- en presentatietraining, (personal) coaching, training en ondersteuning op het gebied van storytelling, sociale media en issuemanagement; en de werving & selectie van woordvoerders. Ze werken voor profit en non-profit organisaties. Met hun focus op de mens onderscheidt Woordvoerders Etc. zich sterk van andere bureaus. Zij baseren zich op decennialange ervaring in de hoogste regionen van de journalistiek en de communicatie, het management in beide sectoren, werving & selectie (Communicatie & Co werkt op dit gebied nauw samen met hen) en coaching.
Gevraagd 
De partner die Woordvoerders Etc. zoekt is bij voorkeur halverwege zijn/haar loopbaan in de media, de (commerciële) communicatie en/of op het gebied van training/coaching. Heeft enerzijds ervaring op senior niveau en is anderzijds gretig om verder te groeien. Gelooft veel meer in de mens dan in middelen, campagnes en strategieën. Complementair aan de oprichter (58, voormalig journalist en communicatiemanager). Weet alles van de nieuwe media; zijn/haar netwerk bestaat voor een belangrijk deel uit beslissers en eindverantwoordelijken. Heeft (in potentie) een eigen klantenbestand. Lef. Geen ‘ja maar’, wel ‘nou en!?’ Kan verrassen, inspireren en laten lachen.
Geboden 
De basis van het partnership is gelijkwaardigheid, de vorm vullen jullie samen in.