Kwartiermaker/ senior communicatieadviseur (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een kwartiermaker/ senior communicatieadviseur (interim).
Functiebeschrijving 
Je geeft zowel in- als extern inhoudelijk richting aan de gemeente brede communicatie. Vanuit deze rol werk je nauw samen met de coördinatoren en de teammanager binnen het taakveld communicatie alsook de bestuursadviseurs communicatie. Je initieert een heldere communicatievisie, je geeft daar richting aan en je bewaakt deze. Je bent in staat om verbindend en vanuit enthousiasme communicatie (in de breedte) door te ontwikkelen. Tevens zie je kansen en risico’s en je bent op de hoogte van ontwikkelingen en je vertaalt deze naar de organisatie. Ook maak je keuzes en je brengt deze vol overtuiging over op alle stakeholders. Je werkt projectmatig en je bent zowel relatie- als resultaatgericht. Bovendien ben je gesprekspartner, sparringpartner en adviseur voor de gemeentesecretaris, directeur bedrijfsvoering, DT/management, portefeuillehouder en de andere strategisch regisseurs. Verder ben je opdrachtgever of -nemer van verschillende programma’s en/of projecten. Tot slot lever je een bijdrage aan de visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering van de organisatie.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring in een strategische rol op het gebied van communicatie in de afgelopen acht jaar. Verder heb je ervaring met ontwikkel- en verandertrajecten. Ook heb je minimaal drie jaar ervaring binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen zes jaar. Je weet een stevige communicatierol te pakken binnen de organisatie als geheel en bewaakt de gemeente brede communicatieve samenhang, prioritering en integraliteit. Tevens weet je verbindingen te leggen dwars door de organisatie heen met als doel communicatie van toegevoegde waarde te laten zijn voor de gehele organisatie. In deze rol denk je (pro)actief mee over communicatiethema’s, zoals de ontwikkeling van een eenduidige en herkenbare positionering Westland. Je kunt zowel zelfstandig als in een team werken en je bent in staat om collega’s van de verschillende clusters te adviseren over de strategische, tactische en operationele inzet van communicatiemiddelen. Daarbij houd je rekening met in- en externe spelers, de maatschappelijke omgeving en het politieke speelveld. Tenslotte heb je een brede blik zowel binnen als buiten de organisatie.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden (interim). Verlenging met drie maanden is mogelijk. Z.s.m. starten. 32 uur per week. Max. uurtarief: 80,- euro (ex. btw en incl. alle verdere reis- en onkosten).