Communicatiestrateeg transformatie sociaal domein

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg transformatie sociaal domein.
Functiebeschrijving 
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugd- wet, Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met de decentralisatie van verantwoordelijkheden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en (arbeids)participatie ligt er de opgave voor gemeenten om een integraal en samenhangend beleid te voeren, waarbij ondersteuning op maat dicht bij de burger kan worden georganiseerd. Om deze opgave te realiseren is een transformatie van denken en doen noodzakelijk (cultuurverandering); een andere manier van kijken naar problemen. Daarvoor is een omslag op vele niveaus nodig. Om tot een effectieve vorm van integraal werken te komen is het van essentieel belang dat er door alle professionals werkzaam binnen het sociaal domein de urgentie wordt gevoeld om anders te gaan denken en te werken. Daarom is binnen de gemeente Westland de Transformatie van het Sociaal Domein in gang gezet. Communicatie vanuit een strategisch perspectief is randvoorwaardelijk voor een succesvolle transformatie. Daar ga jij je in deze rol mee bezighouden.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat (bij voorkeur: WO bachelor opleiding gericht op communicatie). Je hebt minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsinstelling binnen het gebied sociaal domein in de afgelopen vijf jaar. Verder heb je minimaal drie jaar ervaring met verandercommunicatie in de afgelopen vijf jaar. Tevens heb je minimaal drie jaar ervaring met het adviseren van directie/ management/ bestuur op het gebied van communicatiestrategie in de afgelopen vijf jaar. Daarnaast weet je een stevige communicatierol te pakken binnen een complexe transformatie en je weet richting te geven aan de projectondersteuner/ communicatiemedewerker. Ook kun je belanghebbenden in dit traject (continu) in kaart brengen en daar gericht een communicatieaanpak op ontwikkelen. In nauwe afstemming met het programmateam. Tot slot; je bent zowel een denker (adviseur/strateeg) als een doener (uitvoering).
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van vier maanden. Verlenging met zes maanden is mogelijk. Z.s.m. starten. 24 uur per week. Tarief in overleg.