Communicatiestrateeg

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de provincie Groningen zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg.
Functiebeschrijving 
Binnen deze functie is het doel om gezamenlijk te komen tot een aanpak voor de verstedelijkingsopgave waar Aanpak Ring West een belangrijk onderdeel van is (verkenningsfase). Inzet daarbij is, dat het Rijk zich committeert aan deze opgave en hier ook significant financieel aan bij draagt. Hierbij ligt de opgave om het project breder te framen dan enkel een 'wegen- en asfaltproject'. De provincie denkt hierbij aan een verbreding van de projectscope richting integrale gebiedsontwikkeling met een duurzame invulling. Je zorgt voor de in- en externe communicatie rondom het project. Het gaat daarbij om zowel de informatievoorziening naar ambtenaren en bestuur als de communicatie en participatie met bewoners, bedrijven en belangenorganisaties. Eveneens neem je de omgang met de pers en het vormgeven aan een eigen huisstijl voor het project voor je rekening.
Gevraagd 
Gezocht wordt een strateeg (HBO) met vijf tot tien jaar ervaring op het gebied van stakeholdercommunicatie en/of omgevingsmanagement in de infrasector met het werken in multidisciplinaire teams. Ook heb je ervaring binnen de provinciale/ gemeentelijke overheid met het werken aan mobiliteits- en/of infrastructurele projecten in een bestuurlijke omgeving. Bij voorkeur heb je eerder ervaring opgedaan bij een (of meerdere) ministerie(s). Ook heb je eerder een functie uitgevoerd waarbij omgang met de pers één van de taken was. Je bent op de hoogte van de (internationale) politiek, maatschappelijke ontwikkelingen en je kent de trends/ ontwikkelingen in de markt die van betekenis zijn voor de organisatie. Verder heb je ervaring met het ontwikkelen van een eigen huisstijl voor projecten en heb je ervaring met het succesvol 'framen' van een opgave/ lobbyen voor een project. Daarnaast heb je een vlotte pen en weet je in foutloos Nederlands verschillende doelgroepen op een adequate manier te bereiken. Tenslotte ben je een ondernemende, open en flexibele teamspeler, extravert, proactief en pragmatisch.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging met een jaar is mogelijk. 16 tot 24 uur per week. Startdatum: 1 september 2020. Tarief in overleg.