Communicatieadviseur Wet open overheid (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Veenendaal zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Wet open overheid (interim).
Functiebeschrijving 
De Wet open overheid treedt op 1 mei 2022 in werking. Deze zal de Wet openbaarheid van bestuur gaan vervangen en heeft als doel overheden en (semi) overheden transparanter te maken. Om dit kracht bij te zetten worden gemeenten verplicht om binnen 11 informatiecategorieën diverse documenten actief, binnen twee weken na vaststelling, te publiceren. Er is al een projectgroep van start gegaan die de impact op de organisatie in kaart gaat brengen. Het is aan jou de opdracht om activiteiten en acties uit te voeren of uit te zetten die het draagvlak voor het project en de Woo vergroten en deze te monitoren. Verder bepaal je de communicatiestrategie voor het implementatieplan als onderdeel van de op te leveren aanpak Wet open overheid. Ook denk je mee en adviseer je op diverse vraagstukken t.a.v. de verandering.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met ervaring met het opstellen van een communicatieaanpak voor (juridische) verandertrajecten. Bij voorkeur heb je minimaal vijf jaar ervaring in de afgelopen tien jaar als communicatieadviseur bij een overheidsorganisatie. Verder heb je ervaring met het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen. Daarnaast ben je een enthousiaste en creatieve adviseur die samen met het projectteam én andere betrokkenen betekenis kan geven aan deze ontwikkeling. Een denker én een doener; iemand die zowel strategisch is als met de operationalisering ervan aan de slag kan gaan. Iemand die ervaring heeft met (interne) communicatie bij veranderingen, die weerstand kan herkennen en daar een antwoord op weet. Tot slot beschik je over organisatie- en omgevingssensitiviteit en politieke- en bestuurlijke sensitiviteit.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van drie maanden. Eventuele verlenging is mogelijk: maar nog niet bekend. Z.s.m. starten. Max. uurtarief: 65,- euro (ex. btw en incl. verdere reis- en onkosten).