Communicatieadviseur Weerbare stad

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Weerbare stad.
Functiebeschrijving 
Je gaat aan de slag voor het programma ondermijning genaamd 'De Weerbare stad'. Ondermijning is een maatschappelijk probleem, dat gezamenlijk met een veelheid van partijen programmatisch moet worden aangepakt. Amsterdam richt zich op de aanpak van de gevolgen ervan. Zoals aantasting van leefbaarheid, onveiligheid, ontwrichting van het financieel-economisch systeem, uitholling van maatschappelijke voorzieningen en verzwakking van de democratische rechtsorde. Je hebt zodoende als belangrijkste opdracht het opstellen van een communicatiestrategie voor het gehele programma. Je zet samenwerkingsverbanden op, en onderhoudt ze, met aanverwante thema's/ organisatieonderdelen en programma's binnen de gemeente (en eventuele externe betrokken partners). Je levert een bijdrage aan het opstarten van een opleidingsprogramma. Ook zorg je voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling. Verder stel je een strategie op voor het delen van successen (intern & extern). En tenslotte bereid je inhoudelijk perswoordvoering voor en werk je samen met woordvoerders.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur (HBO) met ervaring bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Ook heb je ervaring binnen thema's met een grote maatschappelijke impact en met een politiek-bestuurlijke omgeving. Je beschikt over sterke adviesvaardigheden en je hebt overtuigingskracht. Je ziet helder in wat wel en niet behoort tot de taken van communicatie en onderkent hoofd- en bijzaken. Verder ben je in staat om domein overstijgend te denken en te doen. Daarnaast draai je je hand niet om voor het schrijven en redigeren van teksten (o.a. intranet, website en publicaties). Reeds opgedane ervaring binnen de gemeente Amsterdam heeft de voorkeur.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor een jaar. Verlenging tot in totaal twee jaar is mogelijk. Z.s.m. starten. 16 uur per week. Marktconform tarief.