Communicatieadviseur Verkeer en Openbare Ruimte

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Verkeer en Openbare Ruimte.
Functiebeschrijving 
Om de stad bereikbaar en veilig te houden en de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk, moet de gemeente keuzes maken en maatregelen treffen. Dagelijks worden er ontwikkel-, renovatie- en (groot)onderhoud werkzaamheden uitgevoerd. Dat gebeurt in afstemming met bewoners en ondernemers. Tijdige en adequate communicatie is een must. Je gaat je o.a bezighouden met de projecten: kap en herplant van onveilige en zieke bomen, OV Investeringsagenda, onderhoud Museumplein en HOV bus Sloterdijk. Je ontwikkelt en/of voert de communicatieaanpak uit. Je functioneert als intermediair tussen de projectorganisatie, gemeentelijke organisatie en de projectomgeving en je verzorgt de informatievoorziening naar de omgeving. Tevens onderhoud je waar en wanneer nodig contacten met stakeholders (i.s.m. de omgevingsmanager, projectleider en/of het projectteam) en je betrekt hen bij de realisatie van het project en het vinden van oplossingen. Samen met andere communicatieadviseurs binnen V&OR/Ingenieursbureau, projectleden en omgevingsmanagers vorm je een hecht team.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met ervaring als communicatieadviseur voor ruimtelijke en/of infrastructurele project(en). Je hebt ervaring met het opstellen en het uitvoeren van een communicatieaanpak en de creatieve vertaalslag naar effectieve communicatiemiddelen. Je kan snel kan schakelen tussen verschillende projecten; je hebt zodoende ervaring met werken aan verschillende projecten tegelijkertijd. Tevens signaleer je kansen voor het vergroten van het draagvlak van en de reputatie van het project en de betrokken organisaties. Ook signaleer je risico's en bedreigingen voor draagvlak en reputatie.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 30 november 2021. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. Z.s.m. starten. 32 tot 36 uur per week. Max. uurtarief: 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).