Communicatieadviseur Stikstof

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de provincie Overijssel zoekt Communcatie & Co een communicatieadviseur Stikstof.
Functiebeschrijving 
Je zorgt dat in de opstartfase bij de stikstofaanpak een passende communicatiestrategie/ -plan wordt opgezet, zowel op provinciaal (programma) niveau als per gebied -passend bij de politiek-bestuurlijke context, de diversiteit aan stakeholders en de dynamiek. Je stemt hiertoe af met de woordvoerder van de coördinerend portefeuillehouder, communicatieadviseurs van andere programma’s, de andere leden van het programmakernteam en mogelijk ook communicatieadviseurs van relevante stakeholders. Je coacht en spart met de (nog te werven) collega communicatieadviseur die na afloop van jouw opdracht (incl. evt. verlenging) zorgt voor het (laten) uitvoeren en waar nodig bijstellen van het communicatieplan.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur (HBO communicatie) met minimaal tien jaar ervaring bij een overheidsorganisatie in de periode 2005 – 2020. Je hebt ervaring met het opstellen van een communicatiestrategie in een politiek-bestuurlijk gevoelige en complexe context, bij minimaal drie projecten / programma’s. Verder heb je ervaring in gebiedsprocessen/ programma’s die vanuit doelen i.p.v. te behalen resultaten gestuurd werden. Tenslotte beschik je over de volgende competenties: strategievorming, overtuigingskracht, verbinding, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en conceptuele flexibiliteit.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 december 2021. Verlenging is mogelijk. 28 tot 36 uur. Reageren kan tot en met woensdag 1 juli 2020. Startdatum: 3 augustus 2020. Tarief in overleg.