Communicatieadviseur Stikstof en Natura

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een ervaren Communicatieadviseur Stikstof en Natura.
Functiebeschrijving 
Binnen het IPO/provincies is een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) in opbouw. Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de navolgende thema’s: Natuur, Structurele aanpak stikstof, Gebiedsgerichte aanpak, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), Monitoring & Data en Aerius. Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker en maakt onder leiding van de programmamanager deel uit van het Programmateam stikstof. Bij het IPS werken daarnaast ook programma ondersteuners en juristen. De communicatie vanuit het IPS staat onder regie van een senior communicatieadviseur.
Gevraagd 
Ze zoeken een ervaren communicatie adviseur die de communicatie voor en vanuit het Expertiseteam op een hoger niveau kan brengen. Je doet dit in een zeer dynamisch en politiek-bestuurlijk dossier, waardoor je snel moet kunnen voorzien in adviezen of producten op het daarvoor gewenste niveau. Dat doe je ter ondersteuning van de Interprovinciale Programma organisatie stikstof en daarvoor werk je nauw samen met de communicatie adviseur en woordvoerder van het IPO. Jouw rol is daarbij een vertaling te geven aan de strategie die vanuit het IPS ontwikkeld wordt. Vanuit BIJ12 (werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland) ondersteun jij hierin door enerzijds als volwaardig sparringpartner te fungeren, maar anderzijds ook op het gewenste niveau in de daarvoor ondersteunende communicatie producten te voorzien en deze te (laten) ontwikkelen en produceren. Jij draagt hiervoor bij aan de nieuwsbrief voor de IPS, voorziet in organogrammen, infographics of andere producten ter ondersteuning van de boodschappen van provincies. Het gaat om een veelzijdig takenpakket, waar ook veel hands on gewerkt moet worden. Een zeer goede schrijfvaardigheid, flexibiliteit, feeling voor een politiek-bestuurlijk dossier en inspelen op de communicatiebehoefte op dat moment zijn hierbij belangrijke eigenschappen. Daarnaast maak je deel uit van het Expertiseteam zelf en ben jij vanuit BIJ12 het eerste aanspreekpunt ten aanzien van de communicatieproducten die zij als BIJ12 leveren.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor 20 uur in de week en voor de duur van 12 maanden. Verlenging na het eerste jaar is afhankelijk van de beschikbaarheid van de financiering vanuit de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof voor de rol binnen het Expertiseteam en van de noodzaak tot voortzetting vervanging bij de rol binnen bedrijfsvoering. Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief). Starten 1 september 2020. Tarief in overleg. Middelen zoals telefoon, PDA, laptop of tablet worden niet door de Provincie verstrekt.