Communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid (senior)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Ruimte & Duurzaamheid (senior).
Functiebeschrijving 
Je gaat aan de slag voor de Omgevingsvisie 2050 van Amsterdam. Het betreft een vernieuwing en vervanging van de huidige ruimtelijke visies. Het projectteam bevindt zich in de afrondende fase en wordt steeds concreter. Je bepaalt zoekend en verkennend met het team en de te betrekken in- en externe partijen de nog benodigde processtappen. Ook ga je de kernboodschap distilleren en de aanverwante grootstedelijke en regionale thema's framen, om daarbij een dialoog op te zetten met de Amsterdammers. Je zet Factor C sessies op en vertaalt resultaten naar een stakeholdersanalyse en overkoepelende communicatie- en participatiestrategie voor het debat met de stad (i.s.m. het Communicatiebureau). Tevens stel je de communicatiekalender op en voer je deels de communicatie- en participatiestrategie uit. Verder zet je vanuit communicatie samenwerkingsverbanden op en je onderhoudt deze. Daarnaast neem je interne stakeholders mee in het veranderingsproces om op een open en toegankelijke wijze samen met externe partijen 'de stad vorm te geven'. En tenslotte zorg je voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur (HBO) met ervaring met advies en uitvoering bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Tevens heb je ervaring met grootschalige participatietrajecten en met interne communicatie voor (complexe) verandertrajecten. Verder heb je ervaring met de uitvoering van politiek-bestuurlijke agenda's. Bij voorkeur heb je als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met complexe visietrajecten van de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten). Je kan goed conceptueel denken, maar je kan deze materie ook structureren en je weet vervolgens de vertaling te maken naar concrete acties. Tenslotte geef je gevraagd en ongevraagd communicatieadvies.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van acht maanden. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 24 uur per week. Startdatum: 1 januari 2021. Max. tarief: 80,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).