Communicatieadviseur - Programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam (VVA)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur - Programma Verhogen Vaccinatiegraad Amsterdam (VVA).
Functiebeschrijving 
Je bent onder meer verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor kinderen van 0-18 jaar. De vaccinatiegraden RVP zijn in Amsterdam lager dan het Landelijk gemiddelde. Bestuurlijk is de druk groot om deze relatief lage vaccinatiegraden z.s.m. te verhogen naar acceptabele waarden, in lijn met de aanbevelingen van het RIVM en de WHO. Je stelt zodoende de communicatiestrategie op, op basis van de ambities en doelstellingen van het programma VVA met het TIP-raamwerk als uitgangspunt. Met daarin de aanpak voor het bevorderen van communicatie tussen, en met relevante stakeholders; burgers (specifieke doelgroepen), hulpverleners/professionals en overige belanghebbenden. Je doet nader onderzoek en je zorgt voor het (mede) verzamelen/ ophalen van kennis binnen het vakgebied communicatie over wat wel/niet werkt rond het thema vaccineren. Je werkt verder deze communicatiestrategie uit naar concrete acties/ interventies. Ook lever je een bijdrage aan lopende communicatielijnen waarvan praktijkervaringen (do's and dont's ) en data gebruikt kunnen worden om de (communicatie)strategie aan te scherpen. Je krijgt functionele aansturing van de programmamanager en hiërarchisch aansturing van de teamleider van het communicatiebureau GGD.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur (HBO) met kennis van het Sociaal Domein, Publieke gezondheidszorg en/of Jeugdgezondheidszorg. Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een grote/ complexe overheidsorganisatie. Je hebt ervaring met publiekscommunicatie naar diverse (ook moeilijk bereikbare en kwetsbare) doelgroepen en ervaring met het werken vanuit een programmatische aanpak. Ook heb je ervaring met veranderprocessen en organisatieontwikkeling. Je bent in staat om op strategisch niveau te werken en een vertaling te maken van de programmadoelen naar communicatiedoelen en indien nodig hieraan operationeel uitvoering te geven. Verder heb je een vlotte scherpe pen met oog voor de diversiteit aan doelgroepen binnen Amsterdam. Daarnaast ben je in staat jouw professionaliteit te combineren met de inzichten uit de praktijk, wetenschappelijk onderzoek en die van professionals. En tenslotte heb je geen 9-tot-5 mentaliteit.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. Z.s.m. starten. 20 uur per week. Max. tarief is 70,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).