Communicatieadviseur Omgevingswet en participatie

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Wijdemeren zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Omgevingswet en participatie.
Functiebeschrijving 
Je gaat aan de slag voor de projectorganisatie implementatie Omgevingswet. Je eerste focus ligt bij de omgevingsvisie. Hiervoor is al een basis participatie- en communicatieplan ontwikkeld. Vanwege de Coronamaatregelen moet dit plan tegen het licht worden gehouden en inventieve aanvullende manieren worden gezocht om de inwoners optimaal te kunnen betrekken in het participatietraject. Naast het verrijken van het plan voer je het in het najaar van 2020 ook uit. Daarnaast ga je actief deelnemen aan het programmateam Omgevingswet, zowel op strategisch als praktisch niveau. Je zet de communicatiestrategie uit, bewaakt deze en voert deze ook uit. In eerste instantie is je inzet gericht op interne communicatie. Later zal er meer nadruk komen op communicatie en participatie met inwoners en ondernemers. Ingegeven door de komst van de Omgevingswet en het dorpenbeleid wil de gemeente het huidige participatiebeleid evalueren en meer laten aansluiten bij de manier van samenwerken met inwoners. In deze rol lever je een bijdrage aan deze organisatie brede vernieuwing. In voorkomende situaties wordt jouw deskundigheid gevraagd bij het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen voor andere onderwerpen voor het team Beleid en Ontwikkeling.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur (HBO - bij voorkeur Communicatie) met minimaal vijf jaar ervaring in de afgelopen acht jaar in een gemeentelijk organisatie. Je hebt ervaring met het opstellen en begeleiden van minimaal vijf communicatie- en participatietrajecten voor omgevingsvraagstukken. Verder heb je ervaring met het trainen en coachen van medewerkers op het gebied van communicatie en participatie. En je hebt ervaring met Factor C. Daarnaast ben je benaderbaar, professioneel, eigentijds en vernieuwend, toon je eigenaarschap en werk je inclusief.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging met twee keer zes maanden is mogelijk. 32 uur per week. Startdatum: 1 september 2020. Tarief in overleg.