Communicatieadviseur Omgevingswet en Duurzaamheid

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Namens de gemeente Meppel zoeken wij een communicatieadviseur Omgevingswet en Duurzaamheid.
Functiebeschrijving 
De communicatieadviseur richt zich op Communicatie & Participatie in relatie tot beide programma’s. Je maakt onderdeel uit van het kernteam Omgevingswet. Communicatie & Participatie is gelinkt aan andere deelproducten van het programma Omgevingswet, waar interne dan wel externe communicatie voor nodig is. Je ondersteunt het gehele programma op het gebied van communicatie. We zoeken een creatieve en inspirerende communicatieadviseur die praktisch kan denken. Iemand die helpt bij het opzetten van participatiemomenten en verbinding zoekt met andere communicatietrajecten in huis. In je communicatieadvies betrek je de attitudeverandering die de Omgevingswet vraagt. Je hebt een signalerende rol voor interne communicatie over de Omgevingswet en voert de interne communicatie ook uit. Je geeft vorm aan de externe communicatie naar onze stakeholders (denk daarbij aan inwoners, instellingen, bedrijven en ketenpartners). Je haalt landelijke en lokale informatie over de Omgevingswet van buiten naar binnen en vertaalt deze naar passende informatie voor onze organisatie en stelt participatiebeleid op voor het fysiek en het sociaal domein met betrekking tot de Omgevingswet. Het programma duurzaamheid kent vier pijlers: circulaire economie, Regionale Energie Strategie en Lokale Energiestrategie, grondstoffeninzameling en klimaatadaptatie. Voor het programma ontwikkel je een overkoepelende communicatiestrategie en een aanpak voor participatie.
Gevraagd 
Een afgeronde bachelor/HBO opleiding op het gebied van communicatie, of daarmee vergelijkbaar is een voorwaarde. Dat geldt ook voor 2 tot 5 jaar ervaring binnen overheidsorganisatie in de rol van communicatieadviseur, bij voorkeur gemeente, 2 tot 5 jaar ervaring met projectcommunicatie, 1 tot 3 jaar ervaring met opstarten en begeleiden van participatie. Verder kan je conceptueel denken vanuit de opgave en ben je bewust van je omgeving. Betrouwbare partner met overtuigingskracht in een professionele omgeving en in participatie met inwoners. Verbindend naar samenleving en organisatie.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor 24 uur in de week. Starten per 31 augustus en einde opdracht 28 februari 2021 met optie tot verlenging. Tarief in overleg. Middelen zoals telefoon, PDA, laptop of tablet worden niet door de gemeente verstrekt. De gesprekken vinden plaats op 25 augustus in de middag.