Communicatieadviseur Natura2000 Engbertsdijksvenen

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de provincie Overijssel zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Natura2000 Engbertsdijksvenen.
Functiebeschrijving 
In het Natura2000-gebied Engbertsdijksvenen wordt in het kader van het programma Ontwikkelopgave N2000 gewerkt aan het bereiken van de gunstige staat van instandhouding van alle daarbinnen beschermde habitattypen en habitatsoorten. Staatsbosbeheer werkt aan de maatregelen die binnen het gebied moeten plaatsvinden om tot hoogveenherstel te komen. In 2018 zijn verschillende uitvoeringswerkzaamheden gestart en de komende jaren worden nieuwe werkzaamheden opgestart. Je houdt je zodoende in deze rol bezig met de omgevingscommunicatie voor dit project. Tevens ben je betrokken bij een aantal communicatie- en organisatietaken die voortvloeien vanuit de voor het project toegekende LIFE subsidie. Daarnaast houd je je bezig met activiteiten die in het kader van externe maatregelen moeten plaatsvinden. Je stelt strategisch communicatie(activiteiten)plannen op, je organiseert bijeenkomsten/ evenementen, stelt Q&A's op en je schrijft persberichten. Ook produceer je communicatiemiddelen en beheer je de communicatiekanalen. En tenslotte bewaak je het profiel van LTO Noord en Staatsbosbeheer in de communicatie.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur (HBO) die aan minimaal één vergelijkbaar Natura2000-project gewerkt heeft. Je hebt ervaring opgedaan met omgevingscommunicatie tijdens de plan- en uitvoeringsfase van een project, waarbij afstemming over de communicatieboodschap en de wijze van communiceren in afstemming plaatsvindt met diverse stakeholders die bij het project betrokken zijn. Ook heb je ervaring met het creëren en bijhouden van specifieke projectcommunicatiemiddelen zoals factsheets, nieuwsbrieven en projectwebsites. Verder heb je ervaring met het bedenken en organiseren van specifieke activiteiten zoals informatiebijeenkomsten en excursies. En tenslotte beschik je over goede schriftelijke vaardigheden, creativiteit, politiek-bestuurlijke sensitiviteit en je bent resultaatgerichtheid en omgevingsbewust.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 31 december 2020. Verlenging is mogelijk. 12 tot 16 uur per week. Startdatum: 12 oktober 2020. Tarief in overleg.