Communicatieadviseur Kennis & Kaders

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Kennis & Kaders.
Functiebeschrijving 
Het groeiend aantal Amsterdammers, bezoekers en toeristen dat zich verplaatst in de stad, zet de schaarse openbare ruimte in de stad nog verder onder druk. Om de stad bereikbaar en veilig te houden en de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk, moet de gemeente keuzes maken en maatregelen treffen. Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) maakt in opdracht van het college beleid en heeft regie op de uitvoering. De directie werkt daarbij veelvuldig samen met het Ingenieursbureau, Parkeren, stadsdelen en Stadsdeelwerken. Communicatie (waaronder participatie) speelt zowel bij de totstandkoming van beleid als bij de uitvoering een cruciale rol. Je gaat aan de slag met de onderwerpen: taxi, touringcar, logistiek, alternatief personenvervoer, routekaart mobiliteit/ mobiliteitsplannen en onderdoorgang Contactweg. Je ontwikkelt hiervoor communicatiestrategieën en plannen en je bent (deels) verantwoordelijk voor de uitvoering. Je bewaakt de reputatie van het thema, monitort en reageert op issues en informeert (bestuurs)woordvoering goed en tijdig bij kansen of risico's. Daarnaast ben je vaste gesprekspartner van de opdrachtgever en neem je (op afroep) deel aan projectoverleggen. Tot slot ben je eerste aanspreekpunt voor de collega's (Specialisten) in de backoffice van het Communicatiebureau.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring bij een overheidsinstelling met omgevingscommunicatie (Grootstedelijke projecten, rijk, provincie). Ook heb je ervaring met communicatieadvisering en (issue) management op het gebied van complexe en mediagevoelige infrastructurele projecten of thema's. Verder heb je ervaring in het bereikbaarheidsdomein, met werken in een bestuurlijk complexe omgeving en met politiek/ maatschappelijke gevoelige projecten en beleidsthema's. Je hebt zowel strategisch denken als slim uitvoeren in de vingers. Daarnaast heb je een proactieve en dienstbare houding, een goede antenne voor (publicitaire) kansen en de buitenwereld. Je kan omgaan met ad hoc verzoeken die het meestal projectmatig karakter, doorkruisen.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 32 tot 36 uur per week. Z.s.m. starten. Max. tarief: 70,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).