Communicatieadviseur (interim)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Huizen zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur (interim).
Functiebeschrijving 
Je bepaalt, ontwikkelt en voert de communicatiestrategie en -aanpak uit van organisatie brede thema’s en projecten met strategische aspecten. Je draagt bij aan de profilering van het bestuur en van de gemeente Huizen. Je werkt het communicatiebeleid verder uit in de vorm van deelbeleid en communicatieplannen. Ook adviseer je over de uitvoering. In deze rol fungeer je als sparringpartner, klankbord en inhoudelijk adviseur voor collega’s, management en bestuur. Je adviseert op strategisch en tactisch niveau over de volle breedte van het vak. Je bent dienstbaar aan de samenleving en maakt een zichtbaar en voelbaar verschil. Veerkracht, vertrouwen, bevlogenheid zijn sleutelwoorden. Bovendien toets je voorstellen aan het staande beleid en je adviseer daarover (mede-advisering). Daarnaast coördineer je de totstandkoming van en schrijf en/of redigeer je persberichten, redactionele producties en notities. Tot slot overleg en stem je af (waar nodig) met de teamleider communicatie over strategie en beleid.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat met soortgelijke werkervaring bij een gemeente. Je hebt ervaring op het terrein van beleidsvorming/communicatie én participatie bij een gemeente. Verder heb je ervaring met het op proactieve wijze en overtuigend adviseren (communicatiestrategie, begeleiden (omgang met de media)) én het ondersteunen van het college én ambtelijk apparaat. Ook signaleer je ontwikkelingen en speelt hier actief op in. Daarnaast heb je kennis van de politieke en bestuurlijke verhoudingen en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen binnen de (gemeentelijke) overheid. Bovendien heb je ervaring met het schrijven van persberichten én redactionele producties. Bij voorkeur heb je ervaring met woordvoering (ook crisiscommunicatie). Voor het college als geheel, voor afzonderlijke collegeleden en op specifieke thema’s met een hoge politieke/bestuurlijke gevoeligheid en/of grote impact.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van zes maanden (interim). Verlenging is eventueel mogelijk. 24 tot 28 uur per week. Uiterlijk 10 februari starten. Max. uurtarief: 77,50 euro (ex. btw en incl. verdere reis- en onkosten). Reageren kan tot en met dinsdag 24 januari 16:00 uur.