Communicatieadviseur

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur.
Functiebeschrijving 
Deze opdracht zal zich in eerste instantie richten op communicatiewerkzaamheden (circa 16 uur p/week) voor diverse projecten langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). De projecten bevinden zich in verschillende fasen: verkenning, planuitwerking en realisatie. In de toekomst kunnen de uren worden uitgebreid in de lopende/ andere projecten of voor corporate communicatie. Je bent verantwoordelijk voor de projectcommunicatie en alle communicatie op GHIJ-niveau (overkoepelend). Je zet de GHIJ op de kaart door het inzetten van de juiste middelen op het juiste moment en je komt met frisse ideeën hoe de omgeving kan worden geïnformeerd en betrokken. Je koppelt communicatiemomenten (in- en extern) op een slimme manier aan elkaar en je bewaakt de samenhang en integraliteit tussen de verschillende projecten. Daarnaast heb je een initiërende, proactieve en trekkende rol in zowel de voorbereiding als de uitvoering van de communicatie(middelen) en je werkt daarin nauw samen met de betrokken omgevingsmanagers en collega's. Denk aan: social media, website, (nieuws)brieven, persberichten, banners, projectborden als ook het voorbereiden van informatiebijeenkomsten voor de omgeving of (veld)bezoeken van bijv. bestuur.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal vijf jaar ervaring in de afgelopen tien jaar als communicatieadviseur. Bij voorkeur heb je ervaring opgedaan bij een overheidsinstelling. Verder heb je ervaring met infrastructurele projecten op het schaalniveau van de GHIJ. Je hebt ervaring met het adviseren van een bestuurder en met factor C. Tevens heb je ervaring met crisiscommunicatie en mediawoordvoering. Daarnaast beschik je over een vlotte pen en schrijf je met gemak artikelen op B1-niveau. Je kunt goed luisteren, kritische vragen stellen en je weet snel de vertaalslag te maken naar de juiste communicatiemiddelen en -momenten. Je overziet de samenhang en integraliteit tussen projecten, mede overheden en /of (externe) events. Je neemt een trekkende rol in de voorbereiding en praktische uitwerking van communicatiemiddelen, stemt dit af met de omgevingsmanagers en afdeling communicatie. Tot slot geef je gevraagd en ongevraagd strategisch communicatieadvies, ben je een stevige energieke persoonlijkheid met een positieve 'mindset'.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Z.s.m. starten. Verlenging met twee keer twaalf maanden is mogelijk. 16 (tot eventueel 36) uur per week. Max. tarief: 65,- euro (ex. btw en incl. alle verdere reis- en onkosten).