Communicatieadviseur Fiets en Verkeersveiligheid

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Fiets en Verkeersveiligheid.
Functiebeschrijving 
Communicatie is binnen Fiets en Verkeersveiligheid essentieel om de programmadoelstellingen te behalen. De communicatie die wordt ingezet is tweeledig. Enerzijds wil de gemeente een breed publiek informeren over wat er gedaan wordt op dit gebied. Anderzijds wil de gemeente met communicatie een bijdrage leveren aan gedragsverandering en educatie. De interactie met de Amsterdammer (en hun mening) is hierin belangrijk. In deze rol geef je gevraagd en ongevraagd advies over o.a. projecten die ingaan op de dode hoek van vrachtverkeer, het negeren van rood licht of het stimuleren om te blijven fietsen waarbij gedrag een belangrijk component is. Je voert de participatiestrategie uit en je verzorgt de organisatie van participatietrajecten. Verder ben je betrokken bij een nieuw te lanceren platform waarop Amsterdam als wereldfietsstad kennis deelt met andere steden. Daarnaast onderhoud je, vanuit communicatie, samenwerking met aanverwante thema's/ organisatieonderdelen binnen de gemeente (en evt. externe betrokken partners). Ook zorg je voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling. Tot slot denk je ook mee over programmabrede maatregelen.
Gevraagd 
Gezocht wordt een medior communicatieadviseur (HBO) met ervaring met omgevingscommunicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Verder heb je ervaring met gedragsverandering. Tevens heb je ervaring met participatie bij complexe projecten en/of programma's en projectmanagement.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 24 tot 32 uur per week. Startdatum: 12 april 2021. Max. uurtarief: 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten). REAGEREN IS HELAAS NIET MEER MOGELIJK.