Communicatieadviseur DP Rijn en IRM

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de provincie Gelderland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur DP Rijn en IRM.
Functiebeschrijving 
Voor het Deltaprogramma Rijn ben je de strategisch communicatieadviseur en voor het programma IRM maak je onderdeel uit van een omgevings- en participatieteam onder leiding van een omgevingsmanager. Je adviseert o.a. het programmateam DP Rijn, Kernteam IRM en Riviertaktrekkers. Je bent de schakel van de (staf)Deltacommissaris – regio. Je schrijft teksten, communicatie- en participatie(deel)plannen en verzorgt de uitvoering hiervan. Je verzorgt de conceptontwikkeling en je laat (visuele) on- en offline middelen produceren. Verder organiseer je (bestuurlijke) bijeenkomsten/ evenementen en coördineer je communicatiecommunity (water)partners met als voornaamste doelen: betrokkenheid, inbreng, eenduidige communicatie en woordvoering. Adhoc sluit je ook aan bij andere overleggen in Den Haag en door het gehele rivierengebied.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur met minimaal tien jaar ervaring waarvan je minimaal vijf jaar ervaring hebt opgedaan (periode 2010-2020) als (strategisch) communicatieadviseur bij of voor een overheidsorganisatie. Je hebt ervaring met het werken aan complexe samenwerkingsprojecten of -programma’s (groot aantal stakeholders, tegengestelde belangen en verschillende (nieuwe) beleidsterreinen). Ook heb je ervaring met rivier-/ kanaalprojecten of programma’s/ projecten waarin minimaal één van de IRM-thema’s een dominante rol speelde (waterveiligheid, scheepvaart, natuur, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, wonen, werken en recreatie). Verder heb je ervaring met gebiedscommunicatie, interne communicatie, participatieprojecten of -programma’s en met MIRT-procedures (in zowel de voorbereidings- als in de uitvoeringsfase). Daarnaast heb je ervaring met projecten en/of programma’s met een hoog innovatieniveau.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van circa een jaar. Verlenging met twee keer twaalf maanden is mogelijk. 24 tot 28 uur per week. 'Bring-your-own-device' is van toepassing. Startdatum: 2 maart 2020. Tarief in overleg.