Communicatieadviseur Afval & Grondstoffen

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Afval & Grondstoffen.
Functiebeschrijving 
Je gaat aan de slag voor het cluster Stadsbeheer en je gaat je inzetten voor de communicatie van diverse projecten van het organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen. Je biedt ondersteuning bij het regisseren en adviseren over en uitvoeren van de communicatie. Voorbeelden zijn de invoering van GFT inzameling, bedrijfsafval en een innovatief project m.b.t. ondergronds afvalinzamelsysteem voor hoogbouw, wijzigingen in het ophalen van plastic en de recyclepunten. In het kader van Gebiedsgericht Werken wordt er bovendien nauw samengewerkt met adviseurs in de stadsdelen en de andere directies die zich bezighouden met een schone en leefbare stad. In deze rol stel je communicatieplannen en een content kalender op en je bent verantwoordelijk voor de regie en uitvoering van de communicatie. Verder laat je on- en offline middelen vervaardigen en schrijf/ redigeer je verschillende teksten (o.a. inter- en intranet, bewonersbrieven, artikelen gemeentekrant). Tevens geef je advies over en organiseer je activiteiten zoals bewoners- en participatiebijeenkomsten. Tot slot zorg je voor de gemeentelijke interne communicatie van eigen projecten en kennisdeling.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat (HBO/ WO werk en denkniveau) met ervaring als communicatieadviseur met advies en uitvoering bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Je hebt uiteraard affiniteit met het onderwerp. Verder heb je ervaring met het opzetten/ uitvoeren van een communicatieplan en met het zelfstandig ontwikkelen van on- en offline communicatiemiddelen. Tevens heb je ervaring met het zelfstandig organiseren van communicatie in een uitvoeringsorganisatie. Daarnaast ben je bekend met gebiedsgerichte communicatie.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 32 uur per week. Startdatum: 15 april 2021. Max. uurtarief: 60,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).