Communicatieadviseur Aanpak Binnenstad

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Aanpak Binnenstad.
Functiebeschrijving 
Met de Aanpak Binnenstad wil de gemeente dat het centrum van Amsterdam weer een echt centrum voor de stad kan zijn. Waar een goede balans is tussen wonen, werken en recreëren. De Aanpak Binnenstad heeft door de Corona crisis een vlucht gekregen. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor de strategische communicatie en participatiestrategie, beleidsadvisering/ -realisatie met heldere meetbare adviezen en producten. Je waakt zodoende over de uitstraling en reputatie van het project en de daarin te nemen maatregelen. Je bepaalt en coördineert de middelenmix en de uitingen en je informeert/ betrekt de verschillende stakeholders (in- als extern). Ook signaleer je problemen op het snijvlak van organisatie en communicatie en je maakt deze bespreekbaar. Je functioneert op strategisch communicatie-managementniveau. Je bent de verbindende rol tussen het basisteam, het stadsdeel, de directies en programma's en (de woordvoerders/bestuursadviseurs van) het college van B&W. Verder vorm je een hecht team met de programmamanager, programmasecretaris en de managementassistent.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur (HBO) met ervaring met stakeholdersmanagement bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie met politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je hebt ervaring met het schrijven van meerdere communicatieplannen en met het opstellen/ uitvoeren van een participatiestrategie. Verder heb je continu een scherp oog voor wat er gebeurt in een projectomgeving en welke gevolgen dat heeft voor de strategische communicatie en participatie. Je draait je hand niet om voor het werken met een strategisch communicatie- en participatieplan dat een fluïde document is. Je weet als geen ander standpunten en belangen van betrokken stakeholders bij vraagstukken te plaatsen; je komt daarover vanuit communicatie tot een afgewogen oordeel en je ontwikkelt communicatieve oplossingen. Ook beweeg je je makkelijk door de hele organisatie. Daarnaast heb je een helikopterview, ben je een denker, leg je de vinger op de zere plek, stel je langetermijndoelen en doordenk je de consequenties. Tenslotte ben je besluitvaardig, vertaal je het beleid waar nodig en acteer je toekomstgericht.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 15 maart 2020. Verlenging tot maximaal twee jaar is mogelijk. 24 uur per week. Startdatum: 1 oktober 2020. Max. tarief is 70,- euro (ex.btw/ incl. alle reis- en onkosten). Reageren kan tot en met donderdag 17 september 17:00 uur.