Communicatie-adviseur gemeente

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor een middelgrote gemeente in de regio Leiden/Den Haag zoekt Communicatie & Co een communicatietijger die het niveau van het hele team op een hoger niveau weet te brengen.
Functiebeschrijving 
De gemeente werkt aan een samenleving die meer eigen regie en verantwoordelijkheid neemt. Doel: zorg voor elkaar met een zo groot mogelijke kwaliteit van leven, wonen, werken en recreëren voor alle inwoners. De gemeente acht daarbij een goede samenwerking met inwoners, ondernemers en partners van cruciaal belang. De adviseur neemt vanuit deze optiek de verantwoordelijkheid op zich om communicatie-doelstellingen, -strategieën, capaciteit, middelen, risicobeheersing en branding naar een hoger niveau te tillen. Bewaakt en toetst het 4-ogen principe, stelt kritische vragen en legt dit vast in voortgangsrapportages. Anticipeert op knelpunten en belemmeringen. Treedt op als klankbord voor team, directie en ambtelijke opdrachtgevers.
Gevraagd 
Gezocht wordt een resultaatgerichte no-nonsense communicatie-adviseur. Mens- en omgevingsgericht. En professioneel tot op het bot. Hij of zij is in staat een centrale rol zelfstandig op zich te nemen. Coachend en sturend. Daagt het team uit inhoudelijke verantwoordelijkheid te nemen. Ontzorgen is een belangrijk onderdeel van het takenpakket, evenals het scheppen van orde en regelmaat. HBO-niveau, minimaal 3 jaar ervaring in aansturing van een communicatie-team. Aantoonbare kennis van online en social media, overheidscommunicatie, burgerparticipatie, perswoordvoering en crisiscommunicatie. Een eigen netwerk van perscontacten in de regio is een duidelijke pre, net als eerdere ervaring binnen een (gemeentelijke of provinciale) overheid.
Geboden 
Geboden wordt een tijdelijke functie voor 20 tot 32 uur per week. In eerste instantie voor zes maanden met uitzicht op verlenging met nog eens ten hoogste driemaal zes maanden. Functieschaal 11/12.