Bestuursadviseur/ woordvoerder Milieu, Duurzaamheid en Afvalverwerking

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de Provincie Limburg zoekt Communicatie & Co een bestuursadviseur/ woordvoerder Milieu, Duurzaamheid en Afvalverwerking.
Functiebeschrijving 
Je adviseert vanuit een proactieve basishouding het bestuur en de directie (gevraagd en ongevraagd) over de kansen en bedreigingen op het gebied van communicatie. Je vervult naast de verantwoordelijkheid voor een inhoudelijke portefeuille, ook een coördinerende rol op de expertisegebieden: reputatiemanagement, issuemanagement, crisiscommunicatie en stakeholdermanagement binnen jouw aandachtsgebied. Je beweegt je in (zeer) complexe netwerken met vele actoren, zowel op het vlak van strategische communicatieadvisering als op het terrein van het samenspel tussen communicatie en beleid, c.q. uitvoering van beleid. Je staat pers- en media te woord , je bepaalt (mede) de positie/ strategie en je geeft persoonlijke communicatiebegeleiding van bestuurder(s) op maat incl. training in specifieke situaties (o.a. crisis, high profile optredens). Tevens stel je scenario's, Q&A's, woordvoeringslijnen en persberichten op. Tenslotte heb je een accountfunctie voor Thema- en Programmamanagers en je participeert vanaf het begin in de thema's/ programma's en je borgt de communicatie in de projectopzet.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat (WO) met in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als woordvoerder/ bestuursadviseur opgedaan bij een ministerie, provincie of gemeente. Je hebt zodoende ervaring met strategisch communicatieadvies. Tevens heb je ervaring met het regie voeren op strategische communicatievraagstukken op bestuurlijk niveau. Verder heb je ervaring met het begeleiden van bestuurders bij mediacontacten/ externe optredens, met het schrijven van speeches en het onderhouden van perscontacten (incl. het organiseren van persconferenties). Daarnaast draai je je hand niet om voor het geven van mediatraining aan een bestuurder. Ook verzorg je met gemak de begeleiding van media-aandacht bij crisissituaties, reputatie- en/of issuemanagement en heb je ervaring met public affairs op hoog politiek en bestuurlijk niveau. Tenslotte heb je kennis van de actuele bestuurlijke provinciale thema's in Limburg.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging met twee keer een jaar is mogelijk. 32 uur per week. Startdatum: 14 december 2020. Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en je bent bereid mee te draaien in piketdiensten. Tarief in overleg.