Adviseur Public Affairs

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een adviseur public affairs.
Functiebeschrijving 
Je werkt samen met de bestaande adviseur public affairs aan de belangenbehartiging van de gemeente op strategisch niveau; daarbij gaat het om partners bij onder meer de provincie, het Rijk en mogelijk in Europa, maar ook andere partijen in de omgeving. Ook draag je bij aan de ontwikkeling en uitvoering van een lobbystrategie en weet dit te vertalen in concrete acties. Je richt je daarbij – in samenwerking met vakinhoudelijke collega’s – op agendering van specifieke onderwerpen bij relevante partners als op het verkennen van kansen en mogelijkheden rondom het aantrekken van externe middelen (zoals bijvoorbeeld fondsen). De concrete afbakening van het op te leveren resultaat wordt in overleg nader bepaald.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur public affairs (WO) met minimaal een jaar ervaring in de afgelopen vijf jaar. Ook heb je minimaal drie jaar ervaring met stakeholder- en krachtenveldanalyse in de afgelopen vijf jaar. Verder heb je minimaal twee jaar ervaring als sparringpartner voor bestuur, directie en (strategisch) regisseurs in de afgelopen vier jaar. En je hebt ervaring binnen een overheidsorganisatie in de afgelopen vier jaar. Je kan goed met tegengestelde belangen omgaan, hebt ervaring met beïnvloeding van politieke processen en je kan maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken beoordelen. Daarnaast beheers je de kunst van het informeel beïnvloeden. Uiteraard heb je sterke contactuele vaardigheden, een vlotte pen en beschik je over een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Tenslotte heb je een goed netwerk binnen de gemeente en op rijksniveau.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van vier maanden. Verlenging met zeven maanden is mogelijk. Z.s.m. starten. 32 tot 36 uur per week. Tarief in overleg.