Adviseur communicatie en participatie

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Hattem zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie en participatie.
Functiebeschrijving 
Je werkt zelfstandig en adviseert de programmamanager en deel van de projectleiders die werken aan de Omgevingswet. Je ontwikkelt een communicatiestrategie voor het implementatietraject Omgevingswet en je voert deze uit. Deze strategie richt zich zowel op interne medewerkers als externen (o.a. inwoners, raad, stakeholders). Het externe deel van de communicatiestrategie voorziet in een participatief traject die je zelf uitvoert, gebruikmakend van de participatiecode van de gemeente. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het borgen van een communicatiestrategie bij de opgeleverde deelplannen voor de Omgevingswet, Omgevingsvisie, Regionale Energiestrategie (RES) en warmtevisie. Ook zorg je er voor dat de landelijke informatie over de Omgevingswet vertaald wordt naar passende informatie voor de gemeente.
Gevraagd 
Gezocht wordt een kandidaat (HBO) met minimaal tien jaar ervaring binnen de overheid. Je bent op de hoogte van de laatste stand van zaken van de Omgevingswet en je bent de afgelopen jaren bezig geweest met de communicatie naar inwoners zodat deze in begrijpelijke taal kan lezen wat de Omgevingswet inhoudt. Je weet zodoende hoe je de inwoners moet betrekken zodat ze gaan meedenken en beslissen. Verder heb je ervaring met de online participatietool Citizenlab en met het opstellen van een participatieplan RES. Tevens heb je ervaring met on- en offline communicatie, projectcommunicatie en met het opstellen/ redigeren van teksten (o.a. eindredactie, nieuwsbrieven, kranten, online artikelen).
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van een jaar. Verlenging is eventueel mogelijk. 22 uur per week. Startdatum: 15 februari 2021. Tarief in overleg.